An toàn và Bảo hành

Duy trì sáng tạo của nhà sản xuất !
Động cơ_bảo hành khi sử dụng khi sử dung cùng với các chất bôi trơn được dề nghị bở nhà sản xuất động cơ, sản phẩm của A9 không làm thay đổi đặc tính của các chất bôi trơn chất lượng.
Do đó bảo đảm nào của nhà sản xuất về động cơ và hộp truyền động (hộp số và trục) không thể hủy bỏ dù được chấp nhận hoặc sửa đổi theo hướng dẫn của nhà bảo trì được tôn trọng một cách nghiêm chỉnh trong việc sử dụng A9.
A9 Technology cũng không thể bất kì thiệt hại hoặc hư hỏng không đúng theo hướng dẫn động cơ hoặc các thiết bị cố định.
Bảo hành này không áp dụng cho những hư hỏng hoặc trong quá trình sử dụng nhưng sử dụng thêm các sản phẩm khác, hệ thống hoặc động cơ không đúng nguồn gốc, không phải một phần của A9 Teachnology và dừng sử dụng sản phẩm.

Nghiên cứu khoa học !

Các phòng thí nghiệm tại Châu Âu đã tiến hành nghiêm cứu để xác định số lượng và kiểm soát các hiệu ứng màng film của A9 Technology. Ngoài ra, bằng cách kéo dài tuổi thọ động cơ, nó làm giảm đáng kể khí độc thải ra, tiết kiệm nhiên liệu và di chuyển năng lượng dầu bổ sung.

Những nghiên cứu khoa học được tiến hành bởi UTAC và INRETS và thực hành bởi nghệ A9 đã nêu bật những khả năng vượt trội của A9 Technology và kết quả trực tiếp của nó về hiệu quả và hiệu suất trên các phương tiệnchuẩn hóa.

Các nghiên cứu cho thấy:

  • Động cơ xăng thải ra khí thải ít hơn 77% ở tốc độ thấp và giữa 20-30% giao thông thành phố ở tốc độ bình thườ
  • Động cơ dầu thải ra ít hơn 40% khói khi tăng tốc
  • Lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm 5-15% tùy thuộc vào từng loại và cách thức lái xe ( khu vực đô thị, đường bộ, đường cao tốc)
  • Động cơ của chiếc xe được bảo vệ, đảm bảo độ bền và bảo trì dễ dàng.

Ngoài ra, như đã giải thích ở trên , các sản phẩm của A9 Technology duy trì bảo hành của nhà sản xuất.