COCORECO CLINCAR C30

A9 Technology

COCORECO ® CLINCAR C30

Hiệu suất N°1 hình thành lớp màn,  & xà bông sinh thái học cho  sử dụng đẳng cấp.

SỬ DỤNG

COCORECO ® CLINCAR C30 Xà phòng làm sạch với sự hình thành lớp màn chuyên nghiệp, làm bóng thân xe, kính chắn gió, gọng kính, kính và c-rôm.

LỢI ÍCH

Nguyên chất hoặc pha loãng, COCORECO ® CLINCAR C30 có thể sử dụng cho máy rửa áp lực cao,máy phun bọt, máy rửa xe hoặc máy phun bằng tay.

2 nồng độ có sẵn (C30 & SC100).

Dễ dàng sử dụng không có chất độc hại cho người và môi trường.