Liên hệ

Công ty chính
Số 52, Đường GS2, Khu phố Tây B,
Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

Văn phòng đại diện
Số 43, Đường số 8, Khu phố 4, Phường Bình An,
Quận 2, TP. HCM

Tel : 08 62 611 110

SEND MESSAGE