LUBECO 10W30 MOTO 4T

A9 Technology

LUBECO 10W30 MOTO 4T

LUBECO® 10W30 MOTO 4T là dầu động cơ được thiết kế đặc biệt cho động cơ 4 thì mạnh mẽ và hiện nay xe máy hoặc xe tay ga mà nhà sản xuất đưa ra cho các thông số kỹ thuật của JASO MB.

Lợi ích

LUBECO® 10W30 MOTO 4T là một loại dầu khoáng tạo từ nên dầu động cơ hàng đầu với những ưu điểm chính của việc sử dụng A9 TECHNOLOGY.

Lợi ích của Chất bôi trơn A9 (Tạo hình phim): Thay dầu mỗi 7 000Km hoặc 4 350 Miles.